5.2. Kā izmanto materiālus?


8

Lejupielādēt visu

Kā izmanto materiālus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izmanto materiālus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vielas blīvums

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Produkts no izveidotā kompozītmateriāla

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Uzdevuma “Produkts no izveidotā kompozītmateriāla” pašvērtējuma lapa

Kritēriju lapa

5

Materiālu izvēle un dažādu priekšmetu izgatavošana

Mācīšanās stratēģijas

6

Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā izmanto materiālus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Temats veidots kā kopīgs temats dabaszinību un dizaina, tehnoloģiju jomā, ļaujot skolēnam gan iegūt materiālu, gan radīt no šī materiāla gatavu produktu.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI