8.2. Daba


6

Lejupielādēt visu

Daba

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Daba. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Dzejas tēla atveide vizuālā darbā

Mācīšanās stratēģijas

3

Dabas tematikas atveide dzejas un prozas darbos un interpretācija citos mākslas veidos

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Jautājumi pašvērtējumam un refleksijai

Materiāli vērtēšanai

5

Daba. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

6

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Skolēni apgūst, kā motīvs dzejā atklāj izteiksmes daudzveidību.

Materiālu veidoja
2021-02-08
Skatīt LICENCI