2.3. Zīmju grafika. Kā radošajā darbā izmantot kultūras mantojumā lietoto zīmju grafiku?


7

Lejupielādēt visu

Zīmju grafika. Kā radošajā darbā izmantot kultūras mantojumā lietoto zīmju grafiku?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Zīmju grafika

Temata atsegums skolēnam

2

Zīmju grafika. Uzskates līdzeklis

Uzskates līdzeklis

3

Zīmju grafika. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Katra personiskais un savas ģimenes spiedogs/zīmogs, klases un skola.s ornaments

Mācīšanās stratēģijas

5

Mans radošais darbs

Kritēriju lapa

6

Zīmju grafika. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Temata apguves mērķis ir atrast latviešu kultūras mantojumā lietotās zīmes; salīdzināt tās, iepazīt to grafiku un iekļaut radošā darbā, dodot iespēju izpaust un apzināties sevi. Jēdzieni: arheoloģija, etnogrāfija, grafika, kultūras mantojums, mitoloģija, ornaments, tradīcija, zīme.

Materiālu veidoja
2022-04-26
Skatīt LICENCI