8.2. Kā tekstam pievieno formulas un vēres un kā papildina pareizrakstības vārdnīcu?


9

Lejupielādēt visu

Kā tekstam pievieno formulas un vēres un kā papildina pareizrakstības vārdnīcu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šajā tematā skolēni veido atgādni, lai apgūtu, kā tekstapstrādes lietotnē veido matemātiskas izteiksmes, kā ievieto vēres atsauču veidošanai un kā papildina pareizrakstības vārdnīcu. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Formulas un vēres pievienošana tekstam

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā ievieto matemātisku izteiksmi?

Atgādne

4

Kā ievieto vēri?

Atgādne

5

Kā papildina pareizrakstības vārdnīcu?

Atgādne

6

Kā tekstam pievieno formulas un vēres un kā papildina pareizrakstības vārdnīcu? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Formulas un vēres pievienošana tekstam, pareizrakstības vārdnīcas papildināšana. Snieguma līmeņa apraksts. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

8

Kā tekstam pievieno formulas un vēres un kā papildina pareizrakstības vārdnīcu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Šajā tematā skolēni veido atgādni, lai apgūtu, kā tekstapstrādes lietotnē veido matemātiskas izteiksmes, kā ievieto vēres atsauču veidošanai un kā papildina pareizrakstības vārdnīcu.

Materiālu veidoja
2021-06-10
Skatīt LICENCI