6.9. Draugi. Kā prozas darbā, prasmīgi uzdodot jautājumus un sadarbojoties, var izprast jauniešu attiecību veidošanos?


5

Lejupielādēt visu

Draugi

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Draugi. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Liela apjoma literāra teksta iepazīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Veselā salikšana pa daļām. Kā strādāt ar literāru tekstu grupās?

Mācību projekts

4

Draugi. VIsi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

5

Temata apguvē tiek piedāvāts veids, kā iegūt priekšstatu par visu stāstu, izmantojot stratēģiju veselā salikšana pa daļām. Liela uzmanība temata apguvē pievēršama skolēnu sagatavošanai teksta uztverei pirms lasīšanas

Materiālu veidoja
2021-07-01
Skatīt LICENCI