Vidusskola. 2.1. Komunikācijas process un tā elementi.


7

Lejupielādēt visu

Komunikācijas process un tā elementi

Norādījumi skolotājiem

1

Komunikācijas process un tā elementi. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Komunikācijas veidi, komunikācijas procesa elementi, komunikācijas līdzekļi un to ietekme

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Komunikācijas procesa elementi (sagatave)

Atgādne

4

Komunikācijas procesa mērķi (sagatave)

Atgādne

5

Saziņas situāciju analīze

Atgādne

6

Komunikācijas process un tā elementi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Tematā “Komunikācijas process un tā elementi” ir trīs apakštemati (Komunikācijas veidi; Komunikācijas procesa elementi; Komunikācijas līdzekļi un to ietekme). Skolēns, lasot dažādus tekstus, diskutējot, analizējot atšķirīgas saziņas situācijas, secinot, veidojot tekstus (viedoklis, reklāma un multimodāls teksts par jauniešiem aktuālu tēmu), mācās izprast dažādu komunikācijas veidu atšķirības, spēj noteikt galvenos saziņas situācijas elementus, izprot un spēj mērķtiecīgi izvēlēties un lietot komunikācijas līdzekļus.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI