6.5. Labs stāsts


7

Lejupielādēt visu

Labs stāsts

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Labs stāsts. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Dzirdēto un lasīto tekstu raksturošana, salīdzināšana un jautājumu uzdošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Teksta pazīmju noteikšana un sava teksta veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

5

Labs stāsts. Vārdnīca

Vārdnīca

6

Labs stāsts. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-09-08
Skatīt LICENCI