1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?


8

Lejupielādēt visu

Kā pētīt dabas teritorijas?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pētīt dabas teritorijas? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Teritoriju iedalījums

Atgādne

3

Spēle “Gudrais MĀKLERIS”

Mācību spēle

4

Kā pētīt dabas teritorijas? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā pēc pazīmēm noteikt dabas teritorijas (mežs, pļava, purvs)?

Mācīšanās stratēģijas

6

Kā raksturot pauguru?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā pētīt dabas teritorijas? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Iegūtās novērošanas un salīdzināšanas prasmes ir ļoti būtiskas turpmākajā mācību procesā visos mācību priekšmetos, jo skolēns apgūst prasmi stāstīt par novēroto dabā. Skolēns mācās saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, plānot savu pētījumu, lai varētu salīdzināt teritorijas. Svarīgi ir ieplānot mācību ekskursijas, lai varētu klātienē iepazīt dabas teritorijas un cilvēka veidotās teritorijas.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI