7.2. Fantastiski tēli dažādās kultūrās. Kā vizuāli attēlot tēla īpašības?


4

Lejupielādēt visu

Fantastiski tēli dažādās kultūrās

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Fantastiski tēli dažādās kultūrās. Temata atsegums

Norādījumi skolotājiem

2

Fantastiskie tēli dažādās kultūrās. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kam līdzinās šis tēls?

Uzskates līdzeklis

4

Temata apguves mērķis: iepazīt dažādu kultūru fantastiskos tēlus, pilnveidot izpratni par dažādu vizuālu paņēmienu (sintēzes un hiperbolizācijas) nozīmi tēla īpašību atveidojumā.

Materiālu veidoja
2020-10-30
Skatīt LICENCI