Vidusskola. 2. Kā izplānot un izveidot lietotājam atbilstošu programmētu risinājumu un uzraudzīt tā īstenošanu?


6

Lejupielādēt visu

Kā izplānot un izveidot lietotājam atbilstošu programmētu risinājumu un uzraudzīt tā īstenošanu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izplānot un izveidot lietotājam atbilstošu programmētu risinājumu un uzraudzīt tā īstenošanu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kāpēc skaidri jāprecizē lietotāja vajadzības?

Atgādne

3

Kā uzrakstīt kodu pēc dotas specifikācijas?

Materiāli vērtēšanai

4

Risinājumu izveide, kas balstīta lietotāju izpētē

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā izplānot un izveidot lietotājam atbilstošu programmētu risinājumu un uzraudzīt tā īstenošanu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidota izpratne par projektu vadīšanu un rīkiem, kas ir noderīgi, lai projektu veiksmīgi realizētu. Skolēni apgūst, kādas ir projektā iesaistītās puses un projektu dalībnieku lomas. Skolēni veic mērķauditorijas izpēti un, analizējot rezultātus, veido projekta specifikāciju.

Materiālu veidoja
2020-11-30
Skatīt LICENCI