1.4. Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?


6

Lejupielādēt visu

Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot? Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Mācību projekts “Man tuva cilvēka profesija”

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks? Skolēns mācās apzināties, ka katrai nodarbei ir vajadzīgas atšķirīgas prasmes, rakstura īpašības un zināšanas, ka skola ir viena no iespējām apgūt kaut ko jaunu un svarīgu. Sarunās, darbā ar tekstu, tiekoties ar profesiju pārstāvjiem, skolēns noskaidro, ko dara dažādu profesiju pārstāvji, kādas prasmes viņiem nepieciešamas, spriež par darba nozīmi vēlmju apmierināšanā. Šī temata apguves laikā skolēns intervē savu radinieku vai citu tuvu cilvēku, viņa atbildes mācās apkopot aptaujas lapā. Īpaša uzmanība pievēršama sadarbības prasmju attīstīšanai un kritiskajai domāšanai.

Materiālu veidoja
2022-02-03
Skatīt LICENCI