4.2. Atklājot teksta noslēpumus. Kā mēs veidosim stāstu par noteiktu tematu, izmantojot dažādus teksta veidus (vēstījums, apraksts, pārspriedums)?


10

Lejupielādēt visu

Atklājot teksta noslēpumus. Kā mēs veidosim stāstu par noteiktu tematu, izmantojot dažādus teksta veidus (vēstījums, apraksts, pārspriedums)?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Atklājot teksta noslēpumus. Kā mēs veidosim stāstu par noteiktu tematu, izmantojot dažādus teksta veidus (vēstījums, apraksts, pārspriedums)? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Раскрывая секреты текста

Mācību spēle

3

Раскрывая секреты текста

Mācīšanās stratēģijas

4

Текст и его признаки

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Типы текстов

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Раскрывая секреты текста

Atgādne

7

Раскрывая секреты текста

Atgādne

8

Раскрывая секреты текста

Kritēriju lapa

9

Atklājot teksta noslēpumus. Kā mēs veidosim stāstu par noteiktu tematu, izmantojot dažādus teksta veidus (vēstījums, apraksts, pārspriedums)? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

10

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-23
Skatīt LICENCI