1.3. Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu).


8

Lejupielādēt visu

Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu).

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Priekšnosacījumi sekmīgai priekšmetu pārvietošanas prasmju savienošanai ar citām pamatkustībām

Atgādne

2

Priekšmetu pārvietošanas prasmes

Mācīšanās stratēģijas

3

Priekšmetu pārvietošana

Temata atsegums skolēnam

4

Summārās vērtēšanas piemērs moduļa “Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu)” noslēgumā

Materiāli vērtēšanai

5

Priekšmetu pārvietošanas prasmju vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu). Vārdnīca

Vārdnīca

7

Priekšmetu pārvietošana (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu). Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis modulis ir būtisks? Šajā modulī skolēni savieno priekšmetu pārvietošanas prasmes ar citām pamatkustībām, piemēram, soļošanu, skriešanu, lēkšanu daudzveidīgos vieglatlētikas, vienspēļu, sporta spēļu vingrinājumos, lieto priekšmetu pārvietošanas prasmes ritmiskās kombinācijās un dejās. Apgūtās prasmes varēs izmantot veselību nostiprinošās fiziskās aktivitātēs, sekmējot savas fiziskās spējas, izvēloties un darbojoties kādā no sporta spēlēm vai vienspēlēm un brīvi lietot ikdienas situācijās. Skolēni apgūs arī vienkāršākās stratēģijas un taktikas variantus, veicinot stratēģiskās domāšanas prasmes.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI