6.3. Darbs. Kā latviešu folklorā atklājas attieksme pret darbu un darba tikumu?


6

Lejupielādēt visu

Darbs. Kā latviešu folklorā atklājas attieksme pret darbu un darba tikumu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Darbs. Kā latviešu folklorā atklājas attieksme pret darbu un darba tikumu? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā uzrakstīt fabulu?

Mācīšanās stratēģijas

3

Fabulas žanra izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Frazeoloģismu un sakāmvārdu izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Darbs. Kā latviešu folklorā atklājas attieksme pret darbu un darba tikumu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Konkrētos uzdevumus, kā strādāt un apkopot latviešu folkloras (latviešu tautasdziesmas, sadzīves pasakas u. c.) piemēros pieteiktās darbīguma, darba tikuma vērtības iespējams kvalitatīvi virzīt, organizējot un koordinējot skolēnu darbu izpētes grupās. Tādējādi tiek panākta gan individualizēta pieeja (katra grupa veic atšķirīgus uzdevumus), gan veidots kopīgs un daudzpusīgs pārskats (uzklausot vai redzot citu paveikto). Iespējams izvēlēties arī citu autoru darbus, iespējams tematu papildināt arī ar citu folkloras žanru, piemēram, mīklu, piesaisti.

Materiālu veidoja
2021-07-05
Skatīt LICENCI