Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Diagrammas


4

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Diagrammas

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Diagrammas

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Diagrammu veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dažādi lielumi un mēri. Diagrammas. Visi temata materiali skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

4

Tematā “Diagrammas” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Diagrammas” piedāvā saturisku kontekstu 7.–9. klašu posmam. Skolēni mēra, salīdzina, vērtē, veic matemātiskos aprēķinus. Dotos lielumus, iegūtos datus ievieto tabulās. Pēc iegūtajiem datiem mācās konstruēt vienkāršas diagrammas, izmanto IT prasmes. Veic pētījumus, iegūst informāciju un izdara secinājumus. Mācās izvērtēt iegūtos rezultātus un to atbilstību reālajam kontekstam. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-25
Skatīt LICENCI