VIEGLI LASĪT. 7.9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?


8

Lejupielādēt visu

Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Skaitļu intervāla attēlojums

Atgādne

3

Lineāru vienādojumu grafiskā atrisināšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Reālu dzīves situāciju modelēšana

Mācīšanās stratēģijas

5

Lineāru nevienādību risināšana un atrisinājuma attēlošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Situācijas, kuras nav iespējams attēlot ar līdz šim pazīstamajiem modeļiem – izteiksmēm un vienādojumiem, bieži var izmantot citu matemātisko modeli – nevienādību. Lai izveidotu reālai situācijai atbilstošu nevienādību, svarīgi ir prast pārveidot informāciju no viena veida citā, piemēram, vārdisku informāciju pierakstīt ar matemātiskiem simboliem, nevienādības atrisinājumu attēlot uz skaitļu ass un otrādi. Zināšanas par nevienādībām ir būtiskas arī citos mācību priekšmetos, piemēram, sociālajās zinībās (plānojot izdevumus, mēs zinām, kādu summu nedrīkstam pārsniegt), dabaszinātnēs (temperatūrai jābūt vismaz ...) u.c.

Materiālu veidoja
2022-06-06
Skatīt LICENCI