Speciālā izglītība 7.3. Kā īpašas darbības vārda formas palīdz veidot iedarbīgu un saturiski bagātāku runu?


6

Lejupielādēt visu

Kā īpašas darbības vārda formas palīdz veidot iedarbīgu un saturiski bagātāku runu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Предложения с деепричастиями и причастиями

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Роль деепричастииˇ и причастииˇ в предложении

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Деепричастия и причастия в литературе

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Деепричастие

Atgādne

5

Kā īpašas darbības vārda formas palīdz veidot iedarbīgu un saturiski bagātāku runu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

“Kā īpašas darbības vārda formas palīdz veidot iedarbīgu un saturiski bagātāku runu?” ir trešais temats mazākumtautības (krievu) valodā 7. klasē. Skolēni mācās atšķirt īpašas darbības vārda formas no citām vārdšķirām pēc nozīmes, formas, funkcijas un sintaktiskās lomas teikumā, pēta to stilistisko funkciju, lai atšķirtu īpašās darbības vārda formas runā un tekstos, kā arī sintaktiskās konstrukcijas ar divdabjiem un divdabja teicieniem, atvieglotu daiļliteratūras darbu izpratni un pareizi uztvertu informāciju. Skolēni vienkāršotā veidā apgūst tematus “Lokāmie divdabji” un “Nelokāmie divdabji”. Skolēni attīsta savas lasīšanas un pareizrakstības prasmes, kā arī prasmi strādāt ar dažādu veidu tekstiem. Skolotājs izvēlas grūtības pakāpi, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas un iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-08
Skatīt LICENCI