4.1. Kā droši lieto dažādus tiešsaistes informācijas avotus un atsaucas uz tiem?


10

Lejupielādēt visu

Kā droši lieto dažādus tiešsaistes informācijas avotus un atsaucas uz tiem?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā droši lieto dažādus tiešsaistes informācijas avotus un atsaucas uz tiem?

Temata atsegums skolēnam

2

Kā mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus? Kontrolsaraksts uzdevuma izpildes pašvērtējumam

Kritēriju lapa

3

Kā mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā lietot grāmatzīmes pārlūkprogrammā?

Atgādne

5

Kā lietot grāmatzīmes pārlūkprogrammā? Atgādne

Atgādne

6

Kā iestatīt tīmekļa pārlūkprogrammas sākumlapu?

Atgādne

7

Kā pielāgot pārlūkprogrammu iestatījumus dažādās pārlūkprogrammās?

Atgādne

8

Kā pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus?

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Kā droši lieto dažādus tiešsaistes informācijas avotus un atsaucas uz tiem? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēnos tiek attīstīts ieradums lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas ieguves un apmaiņas iespējas globālajā tīmeklī. Temata apguvē skolēni nostiprina ieradumu lietot tīmekļa resursus un tiešsaistes mācību vides, lai patstāvīgi veiktu mācību uzdevumus, iegūstot informāciju atbilstoši dotajiem mērķiem, norādot korekti noformētas atsauces.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI