8.7. Laiks


7

Lejupielādēt visu

Laiks

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laiks. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Skolas laiks

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Skaļās lasīšanas konkurss

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Tekstveides uzdevumi izvēlei un tā izvērtējums

Jaunrades darbs

5

Pašvērtējums

Materiāli vērtēšanai
Pieejams tikai skolotājiem

6

Laiks. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Skolēns apgūst, kā salīdzināt savu pieredzi ar latviešu autoru prozas darbos radīto priekšstatu par skolu dažādos laikos, izmantojot iepazīto literāro darbu iespaidus, citātus diskusijā par nākotnes skolu.

Materiālu veidoja
2021-02-08
Skatīt LICENCI