5.2. Daba


7

Lejupielādēt visu

Daba

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Daba. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Dzejas izpratne un izteiksmes līdzekļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dzejoļu krājuma izveide

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Dzejoļa rakstīšana

Atgādne

5

Dzejolis. Pašvērtējums un savstarpējā vērtēšana

Kritēriju lapa
Pieejams tikai skolotājiem

6

Daba. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Skolēni apgūst, kā dzejā motīvi, tēli, izteiksmes līdzekļi atklāj dabas skaistumu gadalaikos un sakārtotā vidē.

Materiālu veidoja
2021-02-08
Skatīt LICENCI