Vidusskola. 3. Kultūras mantojuma daudzveidība.


12

Lejupielādēt visu

Kultūras mantojuma daudzveidība.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kultūras mantojuma daudzveidība. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Personiskā pieredze tradīciju praktizēšanā. Svētku/tradīcijas analīze

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Personiskā pieredze tradīciju praktizēšanā. Tradīcijas analīze

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Personiskā pieredze tradīciju praktizēšanā. Nacionāla mēroga tradīcijas un vērtību kā tautas/nācijas kultūras mantojuma nozīme un to izmaiņas laika gaitā

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kultūras vērtību veidošanās par kultūras mantojumu. Kultūras mantojuma veidi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Latvijas kultūras mantojuma izpēte. Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtības

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Latvijas kultūras mantojuma izpēte. Kultūras kanona izpēte

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Latvijas kultūras mantojuma izpēte. Latvijā novērojamie pozitīvie un negatīvie piemēri valsts/sabiedrības/indivīda atbildībai par kultūras mantojuma saglabāšanu

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Personiskā pieredze tradīciju praktizēšanā. Tradīcijas idejas attīstība un interpretācija

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Kultūras mantojuma daudzveidība. Temata apguves kritēriji

Kritēriju lapa

11

Kultūras mantojuma daudzveidība. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Kultūras pamati” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2020-12-10
Skatīt LICENCI