5.5. Spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt. Kā sasaistīt teksta saturu ar vizuālo noformējumu?


10

Lejupielādēt visu

Spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kādam vizuāli jābūt tekstam, lai to būtu viegli uztvert?

Mācīšanās stratēģijas

3

Ideju tīkla noformēšana

Atgādne

4

Atslēgvārdu meklēšana dažāda žanra tekstos

Mācīšanās stratēģijas

5

Prezentācijas rediģēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Savas reklāmas izveide, izmantojot zināšanas par teksta uztveri un atslēgvārdiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Reklāmas vērtēšana

Kritēriju lapa

8

Vārdnīca

Vārdnīca

9

Spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI