Vidusskola. 4. Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija.


9

Lejupielādēt visu

Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija.

Norādījumi skolotājiem

1

Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Tiesas spēle “Globalizācija – Latvijas ienaidnieks vai draugs?”

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Latvija starptautiskajās organizācijās – ieguvumi, riski, izaicinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi Latvijas politikas plānošanas sistēmā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Starptautisko attiecību teorijas

Atgādne

7

Starptautiskās attiecības un Latvijas ārpolitikas virzieni

Atgādne

8

Starptautiskās attiecības – ārpolitika un globalizācija. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Latvija ir starptautisko attiecību subjekts un objekts, valsts varas pieņemtie lēmumi ietekmē katru tās iedzīvotāju. Temata ietvaros skolēni mācīsies saskatīt globālās un lokālās cēloņsakarības starp dažādiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem, spriest par sevi globālajos procesos, diskutēt par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, apzināties savas darbības sekas globāli un lokāli.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI