3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?


10

Lejupielādēt visu

Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Kā veidot barības ķēdi?

Mācīšanās stratēģijas

4

Augu augšana dažādās teritorijās

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Augu un dzīvnieku daudzveidība dabiskā un cilvēka pārveidotā teritorijā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā strādāt ar svariem?

Atgādne

7

Kā barojas dzīvie organismi?

Atgādne

8

Uzdevuma “Augu un dzīvnieku daudzveidība dabiskā un cilvēka pārveidotā teritorijā” pašvērtējuma lapa. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

9

Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats pilnveidos skolēnu zināšanas par dabas teritorijām, par to, kā augi un dzīvnieki sevi apgādā ar barības vielām, kā piemērojas esošajiem apstākļiem. Skolēni pilnveidos savas novērošanas prasmes, pētot divas atšķirīgas dabas teritorijas, mācīsies tās salīdzināt pēc noteiktām pazīmēm.

Materiālu veidoja
2021-09-22
Skatīt LICENCI