Vidusskola. O.2. Literatūra kā ētiskas un morālas pieredzes iegūšanas veids.


12

Lejupielādēt visu

Literatūra kā ētiskas un morālas pieredzes iegūšanas veids.

Norādījumi skolotājiem

1

Literatūra kā ētiskas un morālas pieredzes iegūšanas veids. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Рыцари и Прекрасные Дамы в литературе ХХ века

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Рыцари и Прекрасные Дамы в литературе ХХ века. Сравнительныиˇ анализ поэтических текстов

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Конквистадоры, капитаны и рыцари Николая Гумилёва Сравнительный анализ поэтических текстов

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Рыцари и Прекрасные Дамы в русскоиˇ литературе ХХ века

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Интерпретация стихотворения Николая Гумилёва «Заблудившииˇся трамваиˇ»

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Культура и литература Древнеиˇ Руси

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

«Слово о полку Игореве»

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Европеиˇская средневековая литература

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Literatūra kā ētiskas un morālas pieredzes iegūšanas veids. Vārdnīca

Vārdnīca

11

Literatūra kā ētiskas un morālas pieredzes iegūšanas veids. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra” specializētā kursa programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI