1.3. Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē?


8

Lejupielādēt visu

Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē? Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Rīcības plāns darbam grupā jeb komandā

Mācīšanās stratēģijas

4

Sadarbības vilciens

Atgādne

5

Grupas darba vērtēšana

Kritēriju lapa

6

Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā sadarboties, svinot svētkus, ģimenē un klasē?

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Svētku piedzīvošana ir viens no svarīgākajiem vērtībizglītības aspektiem, tāpēc novembrī un decembrī tam jāpievērš īpaša uzmanība. Iesaistīšanās svētku organizēšanā un svinēšanā klasē pirmklasniekam ir jauna pieredze, tāpēc uzsvars tiek likts uz katra skolēna iesaistīšanu, sadarbības un līdzdalības veicināšanu. Šis ir integrēts un starpdisciplinārs temats, tāpēc tā ietvaros iespējams sadarboties ar dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas, kā arī mūzikas skolotājiem, lai skolēns izprastu, ka svētku organizēšanā vajadzīgas dažādas prasmes. Tā ir iespēja sadarboties arī ar vecākiem, iesaistīt viņus kā rezultāta vērtētājus.

Materiālu veidoja
2022-02-03
Skatīt LICENCI