7.4. Daba. Kā, analizējot miniatūras un radot savu tekstu, ar spilgtiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem atklāt mazo lietu skaistumu dabā?


8

Lejupielādēt visu

Daba. Kā, analizējot miniatūras un radot savu tekstu, ar spilgtiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem atklāt mazo lietu skaistumu dabā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Daba. Kā, analizējot miniatūras un radot savu tekstu, ar spilgtiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem atklāt mazo lietu skaistumu dabā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Miniatūras radīšana.

Mācīšanās stratēģijas

3

Metaforas, salīdzinājuma izpratne.

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Miniatūras žanrs.

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Miniatūras žanrs. Atgādne

Atgādne

6

Miniatūras vērtēšanas kritēriji.

Kritēriju lapa

7

Daba. Kā, analizējot miniatūras un radot savu tekstu, ar spilgtiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem atklāt mazo lietu skaistumu dabā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Apgūstot šo tematu, svarīgi skolēnam radīt priekšstatu par miniatūras žanru un iedrošināt pašam mēģināt radīt jaunrades darbu. Tā kā miniatūras žanrs pieprasa gan koncentrētību, gan tēlainību, daļa uzdevumu ir veltīti tieši šo prasmju pilnveidošanai.

Materiālu veidoja
2020-12-04
Skatīt LICENCI