Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē


2

Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē

Metodiskais līdzeklis

1

Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē

Mācību un metodiskais līdzeklis

2

Metodiskie ieteikumi veidoti kā atbalsta materiāls skolām un sākumskolas skolotājiem vērtējumu izlikšanai 1.–3. klasē saskaņā ar MK 27.11.2020. noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Materiālu veidoja
2021-04-30
Skatīt LICENCI