5.4. Veselīgs uzturs


6

Lejupielādēt visu

Veselīgs uzturs

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Veselīgs uzturs. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kāda var būt iepirkšanās vieta? Īpašības vārdi un dialoga veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kas ir pilnvērtīgs uzturs? Kā rakstīt ieteikumus?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kāda ir laba prezentācija?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Veselīgs uzturs. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Tematā “Veselīgs uzturs” skolēni apgūst prezentācijas veidošanu un attīsta prasmi stāstīt par savu prezentāciju. Sadarbojoties ar dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta skolotāju, iespējams veidot starpdisciplināras nodarbības par Power Point prezentācijas veidošanu, noformēšanu un prezentēšanu. Lai skolēni izprastu, kāda ir laba prezentācija, kā to noformēt, cik daudz teksta izmantot slaidā, kā tekstā ietverto informāciju pārveidot vizuālā informācijā, vēlams rādīt dažādus piemērus, reflektēt par tiem un veidot atgādnes.

Materiālu veidoja
2021-03-01
Skatīt LICENCI