7.1. Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju?


15

Lejupielādēt visu

Inžinierzinības 7. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Konstrukciju veidi

Atgādne

3

Konstrukcijas

Temata atsegums skolēnam

4

Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Snieguma līmeņu apraksts temata “Kā izveidot drošu un stabilu konstrukciju?” projekta darbam

Kritēriju lapa

6

Snieguma līmeņu apraksts temata “Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju?” praktiskajiem darbiem

Kritēriju lapa

7

Dizaina procesa posmi

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Ģeometriskas figūras

Praktiskais darbs

9

Profilēti materiāli

Praktiskais darbs

10

Atsaites

Praktiskais darbs

11

Atbalsta laukums

Praktiskais darbs

12

Izolācijas materiāli

Praktiskais darbs

13

Arkas

Praktiskais darbs

14

Kā izveido drošu un stabilu konstrukciju? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

15

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Skolēni apgūst konstrukciju elementus, kuri ir visu sastopamo būvju un konstruktīvo risinājumu pamatā. Skolēni paši izveido elementus un pārbauda katra elementa īpašības un izmantošanas iespējas. Temata projekta darbā skolēni veido konstrukciju, kurā izmantoti vairāki konstrukciju elementi. Būtiski, ka skolēni konstruktīvos risinājumus izdomā, projektē un uzbūvē paši.

Materiālu veidoja
2022-11-01
Skatīt LICENCI