6.4. Daba un cilvēks. Kā dabas tēli palīdz raksturot dabas un cilvēka attiecības? Kā tās spilgtāk pārnest dzejas klausītājam un lasītājam, deklamējot dzejoli vai veidojot vizuālu dzejas izlasi?


6

Lejupielādēt visu

Daba un cilvēks. Kā dabas tēli palīdz raksturot dabas un cilvēka attiecības? Kā tās spilgtāk pārnest dzejas klausītājam un lasītājam, deklamējot dzejoli vai veidojot vizuālu dzejas izlasi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Daba un cilvēks. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā mācīties deklamēt dzejoli?

Mācīšanās stratēģijas

3

Dabas tēli un cilvēks literatūrā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Dzejoļa priekšnesuma vērtēšana

Materiāli vērtēšanai

5

Daba un cilvēks. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Temata apguves mērķis rosināt saskatīt cilvēka un dabas attēlojuma tēlainību dažādu žanru literārajos darbos, pilnveidot izteiksmīgas runas un radošās darbības prasmi. Temata apguvē uzmanība īpaši pievēršama divām prasmēm: dzejas izpratnei un izteiksmīgas runas pilnveidei.

Materiālu veidoja
2021-07-05
Skatīt LICENCI