8.2. Kā organismi uztver apkārtējo vidi?


8

Lejupielādēt visu

Kā organismi uztver apkārtējo vidi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā organismi uztver apkārtējo vidi? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā organismi uztver apkārtējo vidi? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Kā veidot argumentu savai prognozei par auga augšanu?

Mācīšanās stratēģijas

4

Maņu orgānu uzbūve un funkcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Redze un dzirde

Atgādne

6

Vides faktoru ietekme uz augu dīgstu augšanu

Pētniecības / Laboratorijas darbs

7

Kā organismi uztver apkārtējo vidi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Salīdzina dažādu dzīvo organismu (dzīvnieku, augu, vienšūņu) apkārtējās vides uztveres veidus. Analizē un apstrādā eksperimenta laikā iegūtos datus, novērtē to precizitāti un ticamību. Plāno pētījumu, izvirza pētījuma lielumus un pētāmos jautājumus par sēklu dīgstu augšanu dažādos vides apstākļos (temperatūra, gaisma, ūdens), tādējādi attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus. Attīsta ieradumu saudzīgi izturēties pret savu ķermeni sadzīves situācijās un maņu orgānu sistēmas darbības traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai.

Materiālu veidoja
2021-05-28
Skatīt LICENCI