5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?


7

Lejupielādēt visu

Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Nosaka veselo, ja zināma daļas vērtība. Spriešana no beigām

Mācīšanās stratēģijas

3

Viena lieluma kā otra lieluma daļas noteikšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dalījuma pierakstīšana daļas veidā

Atgādne

6

Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats ir būtisks ar to, ka tā ietvaros skolēns padziļina, papildina zināšanas par daļu lietojumu dzīves un matemātiskos kontekstos, pilnveido prasmes saskatīt kopīgo, atšķirīgo matemātiskajos modeļos. Prasme izteikt lielumu a kā lieluma b daļu būs nepieciešama ne tikai matemātikas turpmākajā apguvē, bet arī citās mācību jomās, īpaši jāuzsver dabaszinības.

Materiālu veidoja
2022-01-26
Skatīt LICENCI