4.5. Lielā talka.


5

Lejupielādēt visu

Lielā talka.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Lielā talka. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā nosaukt Lielās talkas rīkošanas iemeslus? Salikts teikums ar saikli lai

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā uzrakstīt vēstījumu skolas avīzei par piedalīšanos Lielajā talkā?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Lielā talka. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

5

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI