4.1. Māksla. Kā es varu domās sarunāties ar rakstnieku un dzejnieku, paust savas pārdomas un jūtas?


7

Lejupielādēt visu

Māksla. Kā es varu domās sarunāties ar rakstnieku un dzejnieku, paust savas pārdomas un jūtas?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Работа с текстом стихотворения С. Островского «Любимые книжки»

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Māksla. Kā es varu domās sarunāties ar rakstnieku un dzejnieku, paust savas pārdomas un jūtas? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Что помогает увидеть художник окружающим его людям?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Māksla. Kā es varu domās sarunāties ar rakstnieku un dzejnieku, paust savas pārdomas un jūtas? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Создание текста с использованием сравненииˇ. Представление самоиˇ важноиˇ книги из виртуальноиˇ библиотеки

Jaunrades darbs

6

Māksla. Kā es varu domās sarunāties ar rakstnieku un dzejnieku, paust savas pārdomas un jūtas? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI