4.2. Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai?


9

Lejupielādēt visu

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā iegūst digitālu attēlu/videomateriālu?

Atgādne

3

No kā sastāv digitāls attēls?

Atgādne

4

Kā iegūst attēlu/videomateriālu fotografējot vai filmējot?

Mācīšanās stratēģijas

5

Digitālo ierīču izmantošana fotografēšanai un filmēšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Darbs ar fotografēšanas/ filmēšanas ierīcēm. Snieguma līmeņa apraksts. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

8

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidotas iemaņas digitālu attēlu un videomateriālu iegūšanā un apstrādē, lai plānotu un izstrādātu digitālu produktu.

Materiālu veidoja
2022-02-01
Skatīt LICENCI