4.2. Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai?


9

Lejupielādēt visu

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā iegūst digitālu attēlu/videomateriālu?

Atgādne

3

No kā sastāv digitāls attēls?

Atgādne

4

Kā iegūst attēlu/videomateriālu fotografējot vai filmējot?

Mācīšanās stratēģijas

5

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Darbs ar fotografēšanas/filmēšanas ierīcēm. Snieguma līmeņa apraksts.

Materiāli vērtēšanai

7

Digitālo ierīču izmantošana fotografēšanai un filmēšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Kā apstrādā attēlus un izmanto digitālās ierīces attēla/videomateriāla iegūšanai un demonstrēšanai? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidotas iemaņas digitālu attēlu un videomateriālu iegūšanā un apstrādē, lai plānotu un izstrādātu digitālu produktu.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI