Sasniedzamie rezultāti

Sasniedzamie rezultāti

Mācību joma Izglītības posms
Pirmsskolas izglītība Pamatizglītība Vispārējā vidējā izglītība
Valodas
Sociālā un pilsoniskā
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Dabaszinātnes
Matemātika
Tehnoloģijas
Veselība un fiziskās aktivitātes
Caurviju prasmes