Sasniedzamie rezultāti

Sasniedzamie rezultāti

Mācību joma Izglītības posms
Pirmsskolas izglītība Pamatizglītība Vispārējā vidējā izglītība
Caurviju prasmes
Dabaszinātnes
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Matemātika
Sociālā un pilsoniskā
Tehnoloģijas
Valodas
Veselība un fiziskās aktivitātes