Sasniedzamie rezultāti

Sasniedzamie rezultāti

Mācību joma Izglītības posms
Pirmsskolas izglītība Pamatizglītība
Valodas
Sociālā un pilsoniskā
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā
Dabaszinātnes
Matemātika
Tehnoloģijas
Veselība un fiziskās aktivitātes
Caurviju prasmes