Piekļūstamības paziņojums

 

Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - https://mape.skola2030.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 izvērtēšanas protokolā minēto iemeslu dēļ.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (PDF).

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Prasību nodrošināšana rada nesamērīgu slogu. 2022. gadā tiek realizēta tīmekļvietnes pārbūve.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.02.2022.

Izvērtēšanu veica Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" komanda.

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" komandu, rakstot uz e-pastu: mape@skola2030.lv vai zvanot uz tālruni: +371 660 519 08

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: mape@skola2030.lv

Zvanot: +371 660 519 08

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbildīga ir projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" digitalizācijas risinājumu attīstības daļa.

E-pasts: mape@skola2030.lv

Tālrunis: +371 660 519 08

 

Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" īstenotājs ir Valsts izglītības satura centrs. 

E-pasts: visc@visc.gov.lv 

Tālrunis: +371 672 165 00

 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 676 867 68

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 04.02.2022 un atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja Reinis Zass projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" vadītāja p.i.