Kā publicēt materiālus?

Krātuves uzdevums ir nodrošināt iespēju pedagogiem vienā vietnē atrast, veidot un uzkrāt vispārējās izglītības satura īstenošanai atbilstošus mācību un metodiskos līdzekļus, tos izvēlēties, komplektēt un izmantot mācību procesā.

Krātuvē tiek ievietoti projektā izstrādātie mācību līdzekļi, kā arī citu izdevēju (piemēram, valsts vai pašvaldību institūcijas, nevalstiskas organizācijas, komercsabiedrības) izstrādātie mācību līdzekļi.

Vadlīnijas materiālu publicēšanai mācību resursu krātuvē pieejamas TE.

Piesakies, rakstot uz mape@skola2030.lv vai aizpildot tiešsaistes formu TE.
Sūtot pieteikumu e-pastā, norādi šādu informāciju: j
uridiskas personas nosaukums*, pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktinformācija un apraksts par mācību līdzekļiem, kurus paredzēts ievietot krātuvē

*Krātuvē mācību līdzekļus var publicēt tikai juridiskas personas.

ŅEM VĒRĀ!
Krātuvē var tikt ievietota informācija un saite uz publicētāju veidotajiem maksas mācību līdzekļiem.
Krātuve nav izmantojama kā platforma  publicētāju izstrādāto mācību līdzekļu tirdzniecībai.